Sunday, April 18, 2021 1:21:41 PM - Markets open
VN-INDEX 1,238.71 -8.54/-0.68%
HNX-INDEX 293.11 -3.01/-1.02%
UPCOM-INDEX 81.79 -0.91/-1.10%
DCI: Phạm Cao Tuyên - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 24.000 CP
HNX - 12/30/2020 4:26:00 PM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Cao Tuyên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DCI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 24.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 31/12/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/01/2021.
Newer News
04/09 ATG: Nhắc nhở chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2020 lần 2
04/09 E1VFVN30: Điều lệ tổ chức và hoạt động
04/09 E1VFVN30: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHNĐT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
04/09 E1VFVN30: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVFVND: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
Older News
30/12 DC1: Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 100.000 CP
30/12 VCB: Change of Thu Duc Branch Address
30/12 SRC: BOD resolution on the business performance plan for 2021
30/12 HNX: Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 30/12/2020
30/12 HNX: Bản công bố thông tin của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG119007)
30/12 HNX: Quyết định chấp thuận niêm yết trái phiếu của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG119007)
30/12 HNX: CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A rút hồ sơ đăng ký niêm yết
30/12 HNX: Bản công bố thông tin của Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á (BAB)
30/12 GDW: CTCP Cơ Điện Lạnh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 1.904.688 CP
30/12 IDV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - American LLC
 
Newsletter Signup
Top Stories
Reference exchange rate down 17 VND
CPTPP gives boost to Vietnamese exports
Hanoi: March CPI down 0.21 percent against February
Goal of 6.5 percent growth rate – big challenge: GSO head
Reference exchange rate up 12 VND
Market Update
Last updated at 3:20:00 PM
VN-INDEX 1,238.71 -8.54/-0.68%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.