Monday, April 19, 2021 1:10:44 PM - Markets open
VN-INDEX 1,243.28 +4.57/+0.37%
HNX-INDEX 294.23 +1.11/+0.38%
UPCOM-INDEX 81.51 -0.28/-0.34%
HNX: CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A rút hồ sơ đăng ký niêm yết
HNX - 12/30/2020 2:08:00 PM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A, nội dung cụ thể như sau:
+ Tên tổ chức đăng ký niêm yết:  CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A
+ Tên tiếng Anh: IPA Investment Group Joint Stock Company
+  Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
+ Điện thoại : 024.3940.0510
+ Fax: 024.3940.0500
+ Website:   www.ipa.com.vn
+ Vốn điều lệ đăng ký: 890.982.480.000 đồng
+ Vốn điều lệ thực góp: 890.982.480.000 đồng
+ Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư…
+ Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 89.098.248 cổ phiếu
+ Lý do xin rút hồ sơ: theo văn bản số 111/2020/IPA ngày 29/12/2020 của CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (chi tiết tại văn bản đính kèm).
Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo./.
 
Newer News
04/09 ATG: Nhắc nhở chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2020 lần 2
04/09 E1VFVN30: Điều lệ tổ chức và hoạt động
04/09 E1VFVN30: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHNĐT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
04/09 E1VFVN30: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVFVND: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
Older News
30/12 HNX: Bản công bố thông tin của Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á (BAB)
30/12 GDW: CTCP Cơ Điện Lạnh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 1.904.688 CP
30/12 IDV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - American LLC
30/12 HMH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - American LLC
30/12 DOC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
30/12 POT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
30/12 PRE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
30/12 DGT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
30/12 C71: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
30/12 BSP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
 
Newsletter Signup
Top Stories
Reference exchange rate down 17 VND
CPTPP gives boost to Vietnamese exports
Hanoi: March CPI down 0.21 percent against February
Goal of 6.5 percent growth rate – big challenge: GSO head
Reference exchange rate up 12 VND
Market Update
Last updated at 1:05:01 PM
VN-INDEX 1,243.28 +4.57/+0.37%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.