Tuesday, April 13, 2021 10:55:10 AM - Markets open
VN-INDEX 1,255.92 +3.47/+0.28%
HNX-INDEX 294.95 -0.58/-0.20%
UPCOM-INDEX 83.35 -0.75/-0.89%
ASD: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
HNX - 12/28/2020 10:18:00 AM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ASD của CTCP Sông Đà Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 500.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 8:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 08 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phần không chào bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho những cán bộ quản lý điều hành và hoặc cán bộ nhân viên của Công ty có nhu cầu theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách hưởng quyền mua cổ phiếu, một cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu của cổ đông đó được mua là 12 cổ phiếu (100*1/8=12,50 được làm tròn là 12 cổ phiếu)
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Mỹ Đình
               + Số tài khoản: 6701149428063
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 08/01/2021
               + Thời gian kết thúc: 22/01/2021
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 08/01/2021
               + Thời gian kết thúc: 27/01/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại:
Công ty cổ phần Sông Đà – Hà Nội
Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Cổ đông khi đi làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phiếu phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD) và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc) hoặc nếu cổ đông có ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua,
               + Chứng khoán chưa lưu ký: nộp tiền mua cổ phiếu thì người được ủy quyền mang theo CMND/CCCD, Giấy ủy quyền, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc) của người được ủy quyền.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba)
Newer News
04/09 ATG: Nhắc nhở chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2020 lần 2
04/09 E1VFVN30: Điều lệ tổ chức và hoạt động
04/09 E1VFVN30: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHNĐT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
04/09 E1VFVN30: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVFVND: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
Older News
28/12 CC1: Thay đổi nhân sự
28/12 NMK: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
28/12 LMH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Quốc Bình
28/12 DDM: Nguyễn Duy Luân - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 289.500 CP
28/12 BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/12 HDM: Xử phạt hành chính của hải quan
28/12 BLT: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán 2020
28/12 ACE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
28/12 CQN: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
28/12 HNX: Ngày 31/12/2020, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings (DTE)
 
Newsletter Signup
Top Stories
CPTPP gives boost to Vietnamese exports
Hanoi: March CPI down 0.21 percent against February
Goal of 6.5 percent growth rate – big challenge: GSO head
Reference exchange rate up 12 VND
Vietnam maintains positive outlook for economic recovery in 2021: WB
Market Update
Last updated at 10:55:02 AM
VN-INDEX 1,255.92 +3.47/+0.28%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.