Sunday, April 18, 2021 12:09:17 PM - Markets open
VN-INDEX 1,238.71 -8.54/-0.68%
HNX-INDEX 293.11 -3.01/-1.02%
UPCOM-INDEX 81.79 -0.91/-1.10%
BVB: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
HNX - 12/28/2020 10:20:00 AM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/12/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 35.233.333
          - Tỷ lệ thực hiện: 9:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 09 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Đối với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu;
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết thì HĐQT phân phối cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Ngân hàng có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với nguyên tắc bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; số cổ phiếu nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: cổ đông A sở hữu 50 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 9:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là (50x1)/9= 5,5 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 5 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Bản Việt
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP. HCM
               + Số tài khoản: 007 100 1117701
          - Loại cổ phiếu đặt mua: là loại tự do chuyển nhượng.
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 08/01/2021
               + Thời gian kết thúc: 27/01/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Ngân hàng TMCP Bản Việt 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình CMND hoặc các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu thực hiện thanh toán tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bản Việt.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho nhà đầu tư khác.
     * Lý do và mục đích:
           - Nội dung: - Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với CNVSD theo thông tin đính kèm.
LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU
MÃ CHỨNG KHOÁN BVB
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bản Việt
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2021
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua chứng khoán: chậm nhất vào 11h 30 ngày 06/01/2021.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Quyền mua không được phép chuyển nhượng.
           - Nội dung: - Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 08/01/2021 đến ngày 27/01/2021.
- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho CNVSD: 29/01/2021
- Tài khoản CNVSD nhận tiền đặt mua:
+ Số hiệu tài khoản: 119.10.00.007873.7
+ Tên tài khoản: Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam–Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Newer News
04/09 ATG: Nhắc nhở chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2020 lần 2
04/09 E1VFVN30: Điều lệ tổ chức và hoạt động
04/09 E1VFVN30: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHNĐT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
04/09 E1VFVN30: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVFVND: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
Older News
28/12 AFX: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
28/12 QNU: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
28/12 ASD: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
28/12 CC1: Thay đổi nhân sự
28/12 NMK: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
28/12 LMH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Quốc Bình
28/12 DDM: Nguyễn Duy Luân - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 289.500 CP
28/12 BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/12 HDM: Xử phạt hành chính của hải quan
28/12 BLT: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán 2020
 
Newsletter Signup
Top Stories
Reference exchange rate down 17 VND
CPTPP gives boost to Vietnamese exports
Hanoi: March CPI down 0.21 percent against February
Goal of 6.5 percent growth rate – big challenge: GSO head
Reference exchange rate up 12 VND
Market Update
Last updated at 3:20:00 PM
VN-INDEX 1,238.71 -8.54/-0.68%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.