Monday, March 1, 2021 7:37:12 AM - Markets closed
VN-INDEX 1,168.47 +3.04/+0.26%
HNX-INDEX 249.22 +3.02/+1.23%
UPCOM-INDEX 76.64 +0.15/+0.20%
QCC: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP
HNX - 12/23/2020 4:28:00 PM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
- Mã chứng khoán: QCC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 490.000 CP (tỷ lệ 36,85%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Thị Phương Thảo
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3.500 CP (tỷ lệ 0,26%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 490.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 490.000 CP (tỷ lệ 36,85%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không có nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá tính đến ngày 15/12/2020 - ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá cổ phần QCC
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/12/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/12/2020.
Newer News
02/05 APG: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 BVH: Nghị quyết của HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan
02/05 CIG: Thông báo chốt danh sách hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 STB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Võ Thị Cẩm Hồng
02/05 GEX: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ
02/05 HAX: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 PDR: Kết quả phát hành trái phiếu lần 1 năm 2021
02/05 REE: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
02/05 GMD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Lộc
02/05 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt
Older News
23/12 ACC: Report on Outstanding Voting Shares
23/12 BCM: BCM sets up a subsidiary
23/12 NTC: Điều lệ công ty được sửa đổi theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 77/NQ-HĐQT-NTC ngày 23/12/2020
23/12 DCM: BOD approves the adjustments to business plan in 2020
23/12 SDV: Công bố thông tin thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng với bên có liên quan SZE
23/12 M10: Quyết định thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Thời trang May 10
23/12 HNG: BOD resolution on transferring contributed capital in An Dong Mia
23/12 MWG: BOD approves the business plan in 2021
23/12 ACC: Approved the result of public offering
23/12 FIR: Record date to hold AGM 2021
 
Newsletter Signup
Top Stories
Number of new securities trading accounts reaches record high
Trade surplus posts record high since 2016
Reference exchange rate up 1 VND on June 5
Reference exchange rate up 6 VND on December 10
Reference exchange rate continue going down
Market Update
Last updated at 3:19:30 PM
VN-INDEX 1,168.47 +3.04/+0.26%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.