Thursday, April 15, 2021 8:46:18 AM - Markets open
VN-INDEX 1,255.87 0.00/0.00%
HNX-INDEX 294.83 0.00/0.00%
UPCOM-INDEX 83.40 0.00/0.00%
KHL: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
HNX - 12/21/2020 3:14:00 PM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHL của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/12/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh;
+ Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có).
Newer News
04/09 ATG: Nhắc nhở chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2020 lần 2
04/09 E1VFVN30: Điều lệ tổ chức và hoạt động
04/09 E1VFVN30: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHNĐT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
04/09 E1VFVN30: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVFVND: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
Older News
21/12 VDP: Result of private placement
21/12 VDP: Report on Outstanding Voting Shares
21/12 NVL: Chief Accountant resignation
21/12 NVL: Chief Accountant appointment
21/12 NVL: Approving the facility of up to USD 200 million
21/12 TCM: BOD resolution dated December 18, 2020
21/12 XMC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
21/12 VCW: CTCP Cơ Điện Lạnh _NCLQ đăng ký bán 26,960,000 CP từ ngày 22/12/2020 đến ngày 19/01/2021
21/12 SIP: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 9.339.900 CP
21/12 TIG: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 8.265.027 cổ phiếu
 
Newsletter Signup
Top Stories
CPTPP gives boost to Vietnamese exports
Hanoi: March CPI down 0.21 percent against February
Goal of 6.5 percent growth rate – big challenge: GSO head
Reference exchange rate up 12 VND
Vietnam maintains positive outlook for economic recovery in 2021: WB
Market Update
Last updated at 8:45:00 AM
VN-INDEX 1,255.87 0.00/0.00%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.