Thursday, April 15, 2021 6:00:38 AM - Markets open
VN-INDEX 1,255.87 +7.54/+0.60%
HNX-INDEX 294.83 +2.64/+0.90%
UPCOM-INDEX 83.40 +0.27/+0.32%
ICN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
HNX - 12/18/2020 9:04:00 AM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICN của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/01/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt đầu từ ngày 20/01/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Newer News
04/09 ATG: Nhắc nhở chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2020 lần 2
04/09 E1VFVN30: Điều lệ tổ chức và hoạt động
04/09 E1VFVN30: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHNĐT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
04/09 E1VFVN30: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVFVND: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
Older News
18/12 MDN: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
18/12 IDJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị
17/12 PDR: Board resolution on purchasing more shares in a member company
17/12 PDR: Board resolution on capital contribution
17/12 PPE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
17/12 BPW: CTCP Đầu tư Ngành nước DNP - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 11.115.998 CP
17/12 DT4: Dương Hải Thanh - Chủ tịch HĐQT - đã mua 45.100 CP
17/12 DT4: Phạm Hồng Minh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 28.700 CP
17/12 NDW: Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu quỹ
17/12 PSB: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Tư Vấn Và Dịch Vụ Tương Lai
 
Newsletter Signup
Top Stories
CPTPP gives boost to Vietnamese exports
Hanoi: March CPI down 0.21 percent against February
Goal of 6.5 percent growth rate – big challenge: GSO head
Reference exchange rate up 12 VND
Vietnam maintains positive outlook for economic recovery in 2021: WB
Market Update
Last updated at 3:20:00 PM
VN-INDEX 1,255.87 +7.54/+0.60%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.